Els 9 pilars de l’educació 2017·2018
 1. Desplaçar el focus del professorat cap a l’alumnat.
  • Als espais d’entrada, rotllana, lectura, projectes i tallers fomentem els interessos i les expectatives de l’alumnat.
 2. Treball en equip de l’alumnat per fomentar les habilitats socials i cíviques.
  • Fomentem el treball cooperatiu a tots els grups.
  • 3h de tallers intercurs ens ajuden a dur-lo a terme.
 3. L’aprenentatge basat en projectes.
  • Cada grup de primària disposa d’3h setmanals per treballar per projectes de medi (combinat amb plàstica).
  • Els grups d’infantil disposen de llibertat per treballar, de forma transversal, les diferents capacitats.
 4. Més importància al rol de la tutoria.
  • Cada tutoria de primària disposa d’1,5h setmanal pel tractament tutorial individualitzat amb l’alumnat.
 5. La inclusió i atenció a la diversitat.
  • Disposem de moltes hores d’inclusió i atenció a la diversitat dins l’aula!
  • Una docent experta en immersió i atenció a la diversitat, juntament amb una psicopedagoga del Consoci d’Educació de Barcelona, ens ajuden en el procés.
 6. La participació i la comunicació de les famílies al centre.
  • Mensualment, l’equip directiu manté una reunió amb les famílies delegades dels diferents curs.
  • Mensualment, l’equip directiu manté una reunió amb la junta de l’AMPA per tal de coordinar les accions a l’escola.
  • Bimensualment, es manté una consell escolar per informar de les millores i progressos.
 7. La valoració de les competències personals, a més de les d’avaluació acadèmica.
  • El nou projecte curricular de centre inclou l’avaluació de les competències transversals com a part fonamental de l’evolució dels infants.
 8. L’avaluació és per a que els infants tinguin el control sobre l’evolució i la millora.
  • El nou projecte curricular de centre inclou la necessitat d’elaboració de rúbriques per part de l’alumnat i anàlisi de les mateixes.
 9. L’autoavaluació i l’avaluació entre iguals present al dia a dia.
  • L’Erasmus+ SPARE, al qual participem, té com a objectiu la implementació de l’avaluació entre iguals.