Material, llibres i sortides

MATERIAL ESCOLAR

  • Tots els grups: 100€. Inclou: material adaptat a l’etapa, fotocòpies, fulls, fitxes, jocs comuns, altre material fungible i d’aula, foto de Nadal, àlbums… També inclou totes les sortides del curs (a excepció de les colònies).
  • Per qüestions de pagaments, cal adreçar-se a l’administrativa els dimarts i dijous de 9h a 13h o de 14:30h a 15:30h.
  • L’escola facilita el pagament fraccionat per poder gaudir del material i de les sortides:
    • 1r pagament: 50€. 28 de setembre de 2017.
    • 2n pagament: 50€. 26 d’octubre de 2017.
    • A partir del 26 d’octubre, les famílies que no hagin aportat el 100% del cost del material i sortides no podran gaudir de les sortides previstes, àlbums i altre material de l’escola.

LLIBRES

Per realitzar el pagament dels llibres de text, cal adreçar-se a l’AMPA.
CURSPREU SOCI AMPAPREU NO SOCI AMPA
1R37,50€50€
2N37,50€50€
3R39€51,50€
4T67€87,50€
67€87,50€
67€87,50€

SORTIDES

Clica i descobreix les sortides que hem preparat per aquest curs!