Preinscripció i matrícula 2018·2019

El número per a determinar l’ordre en cas d’empat de puntuació de les Preinscripcions pel Curs 2018-2019 és el 13.841.

Les preinscripcions finals han estat de:

 • P3: 18 de 22 disponibles
 • P4: 2 de 0 disponibles
 • P5: 2 de 0 disponibles
 • 1r: 1 de 0 disponibles
 • 2n: 1 de 0 disponibles
 • 3r: 1 de 0 disponibles
 • 4t: 1 de 0 disponibles
 • 5è: 2 de 0 disponibles
 • 6è: 1 de 0 disponibles

Calendari:

Fases Dates

 Publicació de les llistes d’admesos

12 de juny

 Matriculació

21 al 27 de juny

 

Informació de l’escola (CLICA) 

Del 13 al 24 d’abril de 2018 es desenvoluparà el període de preinscripció 2018·2019.

L’escola et facilitarà els documents i t’explicarà el funcionament del procés.

L’horari d’atenció serà: dimarts i dijous de 9h a 13h i de 14:30h a 15:30h.

GUIA DE PREINSCRIPCIÓ 2018·2019 (CLICA)

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS (CLICA)

Barem:

 1. CRITERIS GENERALS

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. CRITERIS COMPLEMENTARIS

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.