Preinscripció 2018·2019

Les preinscripcions a data de divendres 20 d’abril de 2018 son:

 • P3: 16 de 23 disponibles
 • P4: 1 de 0 disponibles
 • P5: 2 de 0 disponibles
 • 1r: 1 de 0 disponibles
 • 2n: 1 de 0 disponibles
 • 3r: 1 de 0 disponibles
 • 4t: 1 de 0 disponibles
 • 5è: 1 de 0 disponibles
 • 6è: 1 de 0 disponibles

 

Les jornades de portes obertes de l’escola seran:

 • Dimecres 7 de març de 2018 a les 14:45h.
 • Dimecres 14 de març de 2018 a les 16:15h.

Informació de l’escola (CLICA) 

Del 13 al 24 d’abril de 2018 es desenvoluparà el període de preinscripció 2018·2019.

L’escola et facilitarà els documents i t’explicarà el funcionament del procés.

L’horari d’atenció serà: dimarts i dijous de 9h a 13h i de 14:30h a 15:30h.

GUIA DE PREINSCRIPCIÓ 2018·2019 (CLICA)

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PAS A PAS (CLICA)

Barem:

 1. CRITERIS GENERALS

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
   • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
   • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.
  • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.
 2. CRITERIS COMPLEMENTARIS

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
  • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
  • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
 3. CRITERIS ESPECÍFICS DE PRIORITAT

  Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.