Publicació de les llistes definitives i les llistes d’espera (10/6/2022)

Ja s’han publicat la llista d’alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició, la llista d’espera i la llista d’alumnes preinscrits al centre. Les podeu consultar clicant sobre cada un dels enllaços.  

La matrícula serà del 21 al 29 de juny. En breu ens posarem en contacte amb totes les famílies d’alumnat assignat al centre per tal de donar-vos tota la informació sobre el procediment.  

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a escolagayarre@xtec.cat o bé trucant al 934211350.

Publicació de l’oferta final de places (9/6/2022)

Ja s’ha publicat l’oferta final de places escolars per a infants de 3 anys, tant les ordinàries com les d’oferta NEE. A la  nostra escola en tenim 39 d’ordinàries i 5 de NEE, és a dir, un total de 44 places.

Les places de reserva romandran durant tot el procés i no s’alliberaran fins al 31 d’agost, dos dies abans de la finalització de la llista d’espera. 

Publicació de la llista de sol·licituds ordenada (11/5/2022)

Ja s’ha publicat la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada. Podeu consultar-la clicant en el següent enllaç: Llistat sol·licituds ordenada

(NO ÉS LA LLISTA DEFINITIVA D’ALUMNAT ADMÈS)

Aquesta llista ja no està ordenada per ordre alfabètic, sinó que recull l’ordre en què s’assignaran les places segons els criteris de prioritat i el número de desempat. Caldrà, però, esperar la llista d’admesos per saber si finalment s’ha fet l’assignació en el centre de primera opció o en un centre diferent del primer, doncs resta pendent l’assignació de places de reserva per alumnat NEE i això podria tenir afectació en l’oferta final.

Número de sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts (9/5/2022)

Avui s’ha realitzat el sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts en cas de ser necessari. El número per determinar l’ordre en cas d’empat serà el 1013. Demà passat, dimecres 11 de maig, es publicarà la llista ordenada definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places (no la llista definitiva d’alumnat admès).

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, el 1013 serà el número a partir del qual s’ordenaran totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

Publicació de sol·licituds amb la puntuació resoltes les reclamacions + número de desempat (3/5/2022)

Ja s’ha publicat la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions i el número de desempat. Podeu consultar-la clicant el següent enllaç: Llistat puntuació reclamacions i número desempat

El dia 9 de maig es realitzarà el sorteig del número de desempat i el dia 11 de maig es publicarà la llista ordenada definitiva.

Des del 27 de maig a l’1 de juny es podran ampliar les peticions de preinscripció per a aquells alumnes sense plaça assignada a cap centre.

El dia 9 de juny es publicarà l’oferta final de places escolars.

El dia 10 de juny es publicarà la llista definitiva d’admesos i la llista d’espera. La matrícula serà del 21 al 29 de juny.

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic a escolagayarre@xtec.cat o bé trucant al 934211350.

Publicació de sol·licituds baremades (21/4/2022)

Ja s’ha publicat la llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional. Podeu consultar-la clicant el següent enllaç: Llistat de barem provisional

Informar-vos que el codi de preinscripció té el format PRE22-23XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE22-23XXXXX323). Pel que fa als noms i cognoms, estaran formats per les dues primeres inicials del nom i les del primer i el segon cognoms (exemple SuRoPo).

Si creieu que la vostra sol·licitud no s’ha puntuat correctament o que hi ha alguna errada en les dades, del 22 al 28 d’abril es pot presentar una reclamació. Es pot fer des de l’enllaç accessible en la consulta individual de resultats (OVT) o des de l’enllaç que hi ha a la pàgina web del Departament d’Educació (https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/infantil-3-6/preinscriute/seguiment-sollicitud/reclamacions-llista-provisional/). En aquest cas, el de la web, cal triar l’enllaç en funció del tipus de sol·licitud presentada. Si es va presentar la sol·licitud electrònica, caldrà identificar-se electrònicament.

Si no fos possible presentar la reclamació en línia, per causes tècniques, ens podeu enviar un correu electrònic a escolagayarre@xtec.cat i la revisarem. Us respondrem el correu com a justificant de recepció de la vostra reclamació i, un cop resolta, les llistes es tornaran a publicar el dia 3 de maig amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (que servirà per a l’ordenació en cas d’empat).