Publicació de l’oferta definitiva de places (9/6/2023)

Per al nivell d’I3 s’oferten 22 places, 12 ordinàries i 10 de reserva NEE. A la resta de cursos només s’oferta 1 plaça ordinària en el grup de 4t d’Educació Primària.

Podeu consultar el document oficial de publicació de l’oferta definitiva de places fent clic en aquest enllaç.

Publicació de la llista ordenada definitiva de sol·licituds (11/5/2023)

Ja s’ha publicat la “Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera
petició ordenada”. Podeu consultar-la clicant el següent enllaç Llista ordenada definitiva de sol·licituds
.

Aquesta llista ja no està ordenada per ordre alfabètic, sinó que recull l’ordre en què s’assignaran les places segons els criteris de prioritat i el número de desempat. Caldrà esperar la llista d’admesos per saber si finalment s’ha fet l’assignació en el centre de 1a opció o en un centre diferent del primer, doncs resta pendent l’assignació de places de reserva per a l’alumnat NEE i això podria tenir afectació en l’oferta final.

Sorteig del número de desempat (9/5/2023)

Avui a les 11h, als serveis centrals del Departament d’Educació, s’ha realitzat el sorteig públic del número de desempat de les sol·licituds de preinscripció un cop resoltes les reclamacions. El número que ha sortit per a Educació Infantil, Primària i ESO ha estat el 66646.

Recordeu que:
• El número de sorteig determina el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds per desempatar-les.
• El número de desempat és el que es va assignar a la sol·licitud i es va publicar amb la darrera llista baremada definitiva (no confondre amb el número de registre). També es pot consultar a l’espai de seguiment de la sol·licitud (preinscripcio.gencat.cat).

Publicació de sol·licituds baremades resoltes les reclamacions (3/5/2023)

Ja s’ha publicat la “Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions”. Podeu consultar-la clicant el següent enllaç Llistat de barem resoltes les reclamacions. En aquesta llista veureu que surt també el número de desempat corresponent a cada sol·licitud, que servirà per ordenar les que tinguin la mateixa puntuació. El dia 9 de maig es farà el sorteig per obtenir el número de desempat i el dia 11 de maig es publicarà la llista ordenada tenint en compte la puntuació de cada sol·licitud.

Publicació de sol·licituds baremades (21/4/2023)

Ja s’ha publicat la “Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional”. Podeu consultar-la clicant el següent enllaç Llistat de barem provisional o accedint a la consulta individual, a Consulta la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional, amb el DNI, NIE o passaport de la persona que va presentar la sol·licitud i el codi.

Informar-vos que el codi de preinscripció té el format PRE23-24XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud (exemple PRE23-24XXXXX323). Pel que fa als noms i cognoms, estaran formats per les dues primeres inicials del nom i les del primer i el segon cognoms (exemple SuRoPo).

Si creieu que la vostra sol·licitud no s’ha puntuat correctament o que hi ha alguna errada en les dades, del 21 al 27 d’abril es pot presentar una reclamació. Es pot fer des de la mateixa consulta individual o des de l’opció “Fes el seguiment de la teva sol·licitud” de la web preinscripcio.gencat.cat (Educació Infantil o Educació Primària). A més, teniu a la vostra disposició aquest vídeo tutorial Com presentar una reclamació contra la llista amb la puntuació provisional.

Si no fos possible presentar la reclamació en línia, per causes tècniques, ens podeu enviar un correu electrònic a escolagayarre@xtec.cat i la revisarem. Us respondrem el correu com a justificant de recepció de la vostra reclamació i, un cop resolta, les llistes es tornaran a publicar el dia 3 de maig amb la puntuació de cadascuna i el número aleatori assignat a cada sol·licitud (que servirà per a l’ordenació en cas d’empat).