Projecte anual 2018·2019

Les emocions: emoticones!

 

Última setmana no lectiva de juny:

  • El claustre cerca i proposa sinèrgies amb entitats i propostes amb l’entorn

 

Durant l’estiu:

  • L’equip directiu cerca sinèrgies amb l’entorn i estableix contacte

 

Primera setmana no lectiva de setembre:

  • El claustre decideix interaccions amb entitats i l’entorn

 

Primera setmana lectiva de setembre:

  • Cada aula escull el seu nom segons la temàtica general

 

Treball anual:

  • Alguna sortida
  • Sessions dins les àrees
  • Carnestoltes
  • Setmana cultural
  • Exposicions de l’alumnat a altres cursos
  • Concurs de Sant Jordi