Per al nivell d’I3, s’oferten 22 places, 18 ordinàries i 4 de reserva NEE (que ja queden adjudicades a germans/es i, per tant, no descompten del total real que es va anunciar a les Jornades de Portes Obertes).
A la resta de cursos només s’oferta 1 plaça en el grup de 4t d’Educació Primària. Podeu consultar el document oficial de publicació de l’oberta inicial de places fent clic en aquest enllaç.
Tingueu també en compte que:
L’oferta inicial pot modificar-se al llarg del procés (en nombre de grups, places i reserva de places NEE) en funció de les necessitats  d’escolarització i del nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques que s’hagi detectat. L’oferta final es farà pública el 9 de juny.