Per al nivell de P3, s’oferten 42 places ordinàries i 0 de reserva NEE.
A la resta de cursos no s’oferten placesPodeu consultar el document fent clic en aquest enllaç.
Tingueu també en compte que:
• L’oferta inicial pot modificar-se al llarg del procés (en nombre de grups, places i reserva de places NEE) en funció de les necessitats  d’escolarització i del nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques que s’hagi detectat. L’oferta final es farà pública el 9 de juny.
• NOVETAT: les places de reserva per a alumnat NEE romandran reservades durant tot el procés i no s’alliberaran fins el 31 d’agost, dos dies abans de la finalització de les llistes d’espera.