Per al nivell de P3 s’oferten 50 places ordinàries i 0 de reserva NEE.
A la resta de cursos no s’oferten places.