Equip humà

L’art suprem del mestre consisteix a despertar el gaudi de l’expressió creativa i del coneixement

-Albert Einstein-

Equip directiu

Secretària: Ana
Cap d’estudis: Salut
Director: Salva

Serveis

Menjador: Anna
Administrativa: Blanca
Conserge: Juani
Cuinera: Àngels
Cuina: Pili

Comunitat Petits

Tutora P3: Sandra
Tutora P4: Mercè (Montse)
Tutora P5: Sara
Tècnica d’infantil: Natàlia
Atenció a la diversitat: Mar
Anglès: Sara
Música: Marina
Religió: Mercè
Reforç: Emi
Vetlladora: Diana

Comunitat Mitjans

Tutora 1r: Laura
Tutora 2n: Àngels
Tutora 3r: Laia
Atenció a la diversitat: Mar
Música: Marina
Anglès: Laia
Religió: Gregor
Educació física: Hector
Vetlladora: Diana

Comunitat Grans

Tutora 4t: Roser
Tutora 5è: Helena
Tutora 6è: Ruth
Atenció a la diversitat: Mar
Música: Marina
Anglès: Helena
Religió: Gregor
Educació física: Hector
Vetlladora: Diana
Aula d’acollida: Elena