El nostre equip

Equip directiu

Secretària: Àngels S. S.

Cap d’estudis: Laura H. T.

Director: Salvador R. A.

Serveis

Espai de migdia: Ana M. J.

Administrativa: Maria P. L.

Conserge: Ernest R. V.

Cuinera: Àngeles G. R.

Ajudant cuina: Eli T. S., Isa N. C.

Comunitat de Petites

Ambient de Somnis: Yolanda M. G.

Ambient El Cau: Montse L. V.

Ambient de Fer i desfer: Sandra M. G.

Ambient El Taller: Sara C. G.

Ambient de Sensacions: Laura C. P.

Psicomotricitat: Anna V.  S.

Suport a petites: Sonia M. R.

Tècniques d’Educació d’infantil: Noemí C. B.

Atenció a la diversitat: Mireia S. M. i Judit P. R.

Llengua anglesa: Nilda S. S. , Sara C. G. i Salvador R. A.

Música: Lara M. A.

Comunitat de Mitjanes

Tutora 1r: Anna S. To

Tutora 2n: Ana S. B.

Tutora 3r: Àngels S. S.

Atenció a la diversitat: Mireia S. M. i Judit P. R.

Llengua anglesa: Nilda S. S. , Salvador R. A. i Anna S. Tu

Llengua castellana: Laia S. B. i Anna V. S.

Música: Lara M. A.

Educació física: Núria G. R.

Religió: Laura V. V.

Suport Comunitat Mitjanes: Núria G. R. , Laura V. V. , Anna V. S. , Lara M. A. i Nilda S. S.

Tècnica d’integració social: Mercedes L. P.

Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C. D.

Comunitat de Grans

Tutora 4t: 

Tutora 5è: Ariadna P. F.

Tutores 6è: Víctor G. S. i Laura H. T.

Atenció a la diversitat: Mireia S. M. i Judit P. R.

Llengua anglesa: Anna S. Tu i Salvador R. A.

Llengua castellana: Laia S. B.

Música: Lara M. A.

Educació física: Anna V. S.

Religió: Laura V. V.

Suport Comunitat Grans:  Anna S. Tu, Anna V. S. , Laia S. B. , i Àngels S. S.

Tècnica d’integració social: Mercedes L. P.

Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C. D.

Consell Escolar

Direcció: Salva R. A.

Cap d’estudis: Laura H. T.

Secretària: Àngels S. S.

Docents: Anna S. To., Anna S. Tu., Lara M. A. , Mireia S. M. i Yolanda M. G.

PAS: Maria P. L.

Famílies: Laura S., Marc G., Montse E. i Montse R.

AFA: Zilia

AJUNTAMENT: Francesc

Famílies delegades

Comunitat Petites: 

Ambient de Somnis – 

Ambient El Cau – 

Ambient de Fer i Desfer – 

Ambient El Taller – 

Ambient Sensacions – 

Comunitat Mitjanes:

1r – 

2n – 

3r – 

Comunitat Grans: 

4t – 

5è – 

6è – 

AFA

Presidenta: Zilia

Vicepresidenta: Anna

Tresorera: Elena

Secretari: Gerard

Vocals: Ariadna, Cristina, Marc, Gemma, Pep 

CONTACTE:

Correu: afagayarre@gmail.com

A Instagram: https://www.instagram.com/afagayarre/

Si voleu formar part de l’AFA Gayarre aquí trobareu un petit  formulari:

https://forms.gle/b7sAqQMf6AhNNwTa6