Equip humà

L’art suprem del mestre consisteix a despertar el gaudi de l’expressió creativa i del coneixement

-Albert Einstein-

Equip directiu

Secretària: Àngels S.
Cap d’estudis: Laura H.
Director: Salvador R.

Serveis

Menjador: Ana M.
Administrativa: Maria P.
Conserge: Ernest R.
Cuinera: Àngeles G.
Ajudant cuina: Eli T.

Comunitat Petites

Ambient de Somnis: Joana H. i Nilda S.
Ambient El Cau: Sandra M.
Ambient de Fer i desfer: Laura C.
Ambient de Taller: Sònia M. i Imma B.
Ambient de Sensacions: Yolanda M.
Psicomotricitat i suport Comunitat Petites: Anna V.
Tècniques d’Educació d’infantil: Noemí C.
Atenció a la diversitat: Mireia S. i Judit P.
Llengua anglesa: Sara C. / Cristina M. i Salvador R.
Música: Lara M.
Religió: Mercè P.

Comunitat Mitjanes

Tutora 1r: Ana S.
Tutora 2n: Cristina G. i David B.
Tutora 3r: Àngels S.
Atenció a la diversitat: Mireia S. i Judit P.
Llengua anglesa: Cristina G., Salvador R. i Anna S. Tu
Llengua castellana: Ana Sim. i Anna V.
Música: Lara M.
Educació física: Núria G.
Religió: Azucena E.
Suport Comunitat Mitjanes: Núria G., Mercè P., Anna V. i Azucena E.
Tècnica d’integració social: Mercedes L.
Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C.

Comunitat Grans

Tutores 4t: Laia S. /Ariadna P.
Tutora 5è: Laura H. i Anna S.To
Tutora 6è: Víctor G.
Atenció a la diversitat: Mireia S.
Llengua anglesa: Anna S. Tu i Salvador R.
Llengua castellana: Ana Sim.
Música: Lara M.
Educació física: Anna V.
Religió: Azucena E.
Suport Comunitat Grans:  Anna S. Tu, Anna V., Azucena E. Ana S. i Àngels S.
Tècnica d’integració social: Mercedes L.
Servei de Suport d’Atenció Emocional: Clara C.