Normativa

Les nostres accions parlen sobre nosaltres tant com nosaltres sobre elles.

-George Eliot-

 • Acollida matinal: de 8h a 9h.
 • Matí: de 9h a 12:30h · Tarda: de 14:30h a 16h.
 • Servei de menjador: de 12:30h a 14:30h · Servei d’activitats extraescolars: de 16h a 17:30h/18h.
 • La porta de l’escola s’obrirà a les 8:55h i a les 14:25h.
 • L’entrada de l’alumnat es realitzarà de la següent forma:
  • Grans: 4t, 5è i 6è: entrada autònoma a partir de les 8:55h i a les 14:30h.
  • Petits i mitjans: recollida als porxos per part dels docents (a les 9h i a les 14:30h).
  • L’alumnat de P3 serà portat directament a la porta de la seva aula (a les 9h i a les 14:30h).
 • A les 9:10h es tancaran les portes d’entrada i, fora de l’horari que s’indicarà a continuació, l’alumnat no podrà entrar a l’escola, de no ser que aporti, per escrit, un justificant de visita mèdica o altra informació acreditativa:
  • De 12:30h a 12:35h (cal trucar a l’escola abans de les 10h per informar que l’alumnat gaudirà del servei de menjador).
  • De 14:30h a 14:35h.
 • Durant el mes de setembre, el grup de P3 mantindrà uns horaris diferents en conseqüència a la seva adaptació.
 • P3: 9:15h: 5 de setembre; 16:15h: 21 d’octubre  de 2019.
 • P4·P5: 16:15h. 2 d’octubre de 2019.
 • 1r·2n·3r: 16:15h. 26 de setembre de 2019.
 • 4t·5è·6è: 16:15h. 25 de setembre de 2019.
 • Durant les reunions a les 16:15h, l’alumnat no podrà romandre a l’aula amb les famílies.
 • L’AMPA ofereix un servei de ludoteca durant les reunions d’inici de curs. Informació: Yolanda (de dilluns a divendres de 8h a 9h i de 16h a 18h).
 • L’escola farà jornada intensiva de 9h a 13h: 20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020.
 • Servei de menjador: de 13h a 15h.
 • Tots els grups. Inclou: material adaptat a l’etapa, fotocòpies, fulls, fitxes, jocs comuns, altre material fungible i d’aula, foto de Nadal, àlbums… També inclou totes les sortides del curs.
  • 1 infant: 110€.
  • 2 infants: 100€ per infant.
  • 3 o més infants: 90€ per infant.
 • Data límit: 30 de setembre de 2019. Posteriorment, no es podrà assistir a les sortides si no s’ha abonat tot l’import. S’acceptaran pagaments fraccionats durant el mes de setembre i octubre (es pot pagar amb targeta).
 • En acord amb l’AMPA i vetllant pel sentit comú, a partir de l’1 de novembre cap infant podrà fer ús del servei d’acollida matinal, ludoteca o activitats extraescolars si la família no ha abonat el cost del material de l’escola.
 • La informació sobre les activitats proposades i la manera d’inscriure-s’hi la tindreu a través de circulars. També la podeu demanar directament a l’AMPA (Yolanda) de dilluns a divendres de 8:15h a 8:50h.
 • Horari i preus acollida de 8h a 9h i ludoteca de 16h a 18h.
  • Pack 10h: XX€.
  • Preu 1h al dia: XX€/mes (habitual).
  • Preu 2h al dia: XX€/mes (habitual).
 • Horaris i preus d’altres activitats extraescolars: de 16h a 17:30/18h: les activitats i preus proposats per l’AMPA seran informats mitjançant una circular a l’inici de curs. S’iniciaran al mes d’octubre.
 • Per poder fer ús de les activitats extraescolars, cal estar al dia del pagament de les extraescolars del curs passat.
 • Les absències i retards s’han de justificar mitjançant l’agenda escolar o un justificant mèdic, com a màxim, el dia posterior a la incorporació de l’infant.
 • La reincidència en el retard i l’absència constitueixen una falta greu de disciplina escolar.
 • L’alumnat que acudeixi sense la presència del seu pare/mare o tutor legal, tampoc podrà entrar a l’escola fora de l’horari establert. Per tant, és responsabilitat de la família la custòdia dels citats infants.
 • L’alumnat serà lliurat directament a les famílies a:
  • P3: porta de la seva aula.
  • P4 i P5: espai d’infantil dels porxos.
  • De 1r a 6è: porxos de primària.
 • Per autoritzar a adults diferents a pares/mares/tutors legals, cal omplir i lliurar el document que es pot sol·licitar a la conserge Juani.
 • L’alumnat de 4t a 6è podrà sortir sol, sempre i quan disposi del document pertinent signat per la família.
 • Si una família recull a l’alumnat durant l’horari escolar, caldrà que signi el document informatiu que se li lliurarà a consergeria.
 • Si una família arriba més tard de les 16:10h, l’alumnat serà lliurat a la ludoteca organitzada per l’AMPA i caldrà abonar l’import corresponent a l’estona que allà resti.
 • Per consultes, rectificacions, pagament o altres qüestions relacionades amb el Servei de Menjador, caldrà adreçar-se de dilluns a divendres, de 9h a 9:30h a la coordinadora del menjador.
 • Preu d’ús de servei habitual: 6,20€. Preu d’ús esporàdic: 6,80€.
 • L’escola informarà sobre els procediments de sol·licitud i assignacions de beques de menjador al tauler d’anuncis. Per qüestions sobre beques, caldrà dirigir-se els dimarts i dijous de 9h a 13h i de 14:30h a 15:30h a l’administració de l’escola.
 • Recordeu que, si heu de recollir als infants durant l’horari de menjador, caldrà picar al timbre del carrer Gayarre.
 • L’escola no permet l’aparcament, fora dels horaris d’entrades i sortides, de cotxets d’infants.
 • Resta totalment prohibit entrar animals a l’escola (porxos inclosos).
 • Cal portar un justificant mèdic, si qualsevol infant és al·lèrgic a algun aliment, tan bon punt es disposi d’ell.
 • Per tal de poder subministrar fàrmacs en horari lectiu, caldrà portar el justificant mèdic del fàrmac, dosis, durada, horari, juntament amb l’autorització familiar.
 • Els dies que es faci educació física l’alumnat haurà de portar:
  • Roba i sabatilles esportives.
  • Bossa amb samarreta de recanvi.
 • En cas que la família consideri que el seu fill o filla no pot fer educació física, caldrà que ho anoti a l’agenda o porti un certificat mèdic.

Un exterior saludable, comença des de l’interior