Infants

La comunitat dels petits està formada pels grups de P3, P4 i P5 d’infantil.

Aquesta comunitat vetlla per la correcta adaptació a l’escola de l’alumnat de P3 i pel desenvolupament dels infants segons les seves capacitats i intel·ligències.

Es treballa sense llibres i tot el material està adaptat als infants segons les seves necessitats.

Adaptació de P3:

 • Els primers dies, es fan dos grups separats que assisteixen en franges de matí diferenciades. Les famílies poden romandre a l’aula amb l’alumnat.
 • Durant el primer mes, l’alumnat disposa de la possibilitat d’assistir en horari flexible.
 • Es gaudeix d’una zona de joc diferenciada abans de que els infants puguin compartir pati amb la resta de la comunitat.
 • Fins al 2n trimestre, no es realitzen sortides pedagògiques (a peu pel barri).
 • És l’aula més gran de l’escola amb molts espais i racons per gaudir de l’estona a l’escola.
 • Es realitza una reunió inicial grupal durant la setmana anterior a l’inici lectiu i una altra durant el mes d’octubre. A banda d’aquestes reunions, es manté una reunió amb cada família, com a mínim, durant el curs escolar.

Grups P4 i P5:

 • Es realitzen sortides conjuntes (a peu pel barri i en autocar).
 • 2 vegades a la setmana es duen a terme espais de joc amb l’adequació d’espais polivalents a la mateixa planta de les aules tutorials.
 • El treball del so-grafia es realitza de forma natural i amb molt material manipulatiu.
 • Durant el mes de setembre es manté, de forma grupal, una reunió amb les famílies per explicar la consecució del curs. A banda d’aquestes reunions, es manté una reunió amb cada família, com a mínim, durant el curs escolar.

La Comunitat dels Mitjans està formada pels grups de 1r, 2n i 3r de Primària.

Treballem a partir de les inquietuds del l’alumant per fer-lo conscient del seu procés d’aprenentatge.

Estimulem l’interès dels infants per l’experimentació i recerca, mitjançant l’aprenentatge significatiu, el treball cooperatiu i el respecte mutu. Ho fem a partir del treball per projectes i dels tallers per arribar a assolir totes les competències.

Promovem l’aprenentatge de la llengua anglesa i l’ús de les noves tecnologies.

Vetllem per un bon clima d’aprenentatge  i convivència basat en el diàleg, l’escolta i l’acceptació i valoració de la diversitat,  per mitjà de l’assemblea, la tutoria i la resolució de conflictes.

La comunitat dels grans està formada pels grups de 4t, 5è i 6è de primària. El treball a l’aula ordinària es combina amb:

 • Desdoblaments per a fer anglès.
 • Reforços en petit grup facilitant estratègies per tal de millorar l’aprenentatge.
 • Tallers inter-nivells per gaudir de dues sessions d’activitats amb companys d’altres classes, fomentant la cohesió i convivència de l’alumnat, realitzant un altre tipus de tasca més lúdica.
 • Treball del medi natural i social a través de l’experimentació i la recerca mitjançant l’elaboració de projectes.