Infants

COMUNITAT DE PETITES

El proper curs la comunitat de petites estarà organitzada en grups de referència barrejats per edats. Hi haurà 3 grups, cadascun d’ells estarà format per 8 infants de 3, 4 i 5 anys. D’aquesta manera facilitarem la seva autonomia, fomentarem l’aprenentatge entre iguals i facilitarem l’entrada a l’escola dels nens i nenes de 3 anys, ajudant a que sigui de la manera més natural possible. 

ADAPTACIÓ I ACOLLIDA

L’entrada a l’escola pels nens i nenes de 3 anys és un moment molt important, ja que l’infant comença a crear vincles afectius amb les mestres i amb altres companys/es de l’escola. Per això li donem molta importància a aquest període i intentem tractar-lo amb la major delicadesa possible, posant molta atenció en com ho viuen i respectant les seves emocions. 

QUINS MOMENTS VIVIM A LA COMUNITAT?
 • Conversa: al llarg del dia hi ha diversos moments que ens trobem en conversa, especialment a les arribades al matí i als comiats quan s’acaba el dia. Són moments molt importants que els dediquem a treballar l’expressió oral, les emocions, l’escolta… i la cohesió de grup. 
 • Ambients d’aprenentatge: són diferents espais d’aprenentatge preparats per les mestres on els infants aprenen d’una manera activa, creativa i lliure a partir de l’observació, la manipulació i l’experimentació. Es realitzen cada dia en franja de matí.

En els ambients l’infant desenvolupa les diferents competències, habilitats, capacitats pròpies de cada edat, sent protagonista i constructor/a del seu propi aprenentatge.

A l’Escola Gayarre tenim 4 ambients:

 • Matemàtic
 • Llengua
 • Joc simbòlic
 • Art/Experimentació
 • Teixit d’aula: són moments d’aprenentatge que es donen dins el grup de referència. Aquestes estones realitzem diverses activitats per treballar continguts matemàtics, de llengua, de medi o per realitzar projectes. 
 • Anglès: treballem l’anglès en petit grup i amb infants de la mateixa edat. Ho fem d’una manera oral i significativa a partir de contes, cançons i petites dinàmiques. 
 • Psicomotricitat: realitzem una sessió a la setmana al gimnàs. La fem en petit grup i per grup d’edat per poder donar una millor resposta a les necessitats motrius i emocionals dels infants. 
 • Música: és present constantment a l’escola però també fem una sessió setmanal en la que cantem i ballem amb l’especialista de música.

La Comunitat de les Mitjanes està formada pels grups de 1r, 2n i 3r de Primària.

Treballem a partir de les inquietuds del l’alumnat perquè preguin consciència del seu procés d’aprenentatge.

Estimulem l’interès dels infants per l’experimentació i recerca, mitjançant l’aprenentatge significatiu, el treball cooperatiu i el respecte mutu. Ho fem a partir del treball per centres d’interés i dels tallers per arribar a assolir totes les competències.

Promovem l’aprenentatge de la llengua anglesa i l’ús de les noves tecnologies.

Vetllem per un bon clima d’aprenentatge i convivència basat en el diàleg, l’escolta i l’acceptació i valoració de la diversitat, per mitjà de l’assemblea, la tutoria i la resolució de conflictes.

La Comunitat de les Grans està formada pels grups de 4t, 5è i 6è de primària. El treball a l’aula ordinària es combina amb:

 • Desdoblaments per a fer anglès.
 • Reforços en petit grup facilitant estratègies per tal de millorar l’aprenentatge.
 • Tallers internivells per gaudir de dues sessions d’activitats amb companys/es d’altres classes, fomentant la cohesió i convivència de l’alumnat, realitzant un altre tipus de tasca més lúdica.
 • Treball del medi natural i social a través de l’experimentació i la recerca mitjançant l’elaboració de projectes.