Portes obertes 2024-2025
Les dates de les Jornades de Portes Obertes seran dissabte 17 i dimecres 21 de febrer de 2024.
Per tal de reservar dia i hora, marqueu l’opció que us vagi més bé en el següent formulari:
Les sessions consistiran en una reunió informativa grupal i una visita per l’escola. No hi haurà servei d’acollida d’infants. Per al bon desenvolupament de la sessió, us demanem que no els porteu (excepte si es tracta de nadons).
En cas de no poder assistir cap dels dies fixats, és necessari també marcar l’opció corresponent perquè Direcció pugui contactar amb vosaltres.

Trobareu més informació sobre la nostra escola i el nostre projecte a:
 Twitter: @EscolaGayarre
Instagram: @escolagayarre

Aliances Magnet: Escola Gayarre-IBEC