Per al nivell d’I3, s’oferten 22 places, 16 ordinàries i 6 de reserva NEE.
A la resta de cursos també s’oferten algunes places. Podeu consultar el document oficial de publicació de l’oberta inicial de places fent clic en aquest enllaç.
Tingueu també en compte que l’oferta inicial pot modificar-se al llarg del procés en funció de les necessitats d’escolarització. L’oferta final es farà pública el 7 de juny.